اعــوان کلیــپ http://avanclip.mihanblog.com 2018-01-21T09:29:56+01:00 text/html 2014-05-11T16:01:46+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق شما از چه راهی امتحان می شوید ؟! ( دکتر حسن عباسی ) http://avanclip.mihanblog.com/post/106 <div align="center">صحبت های دکتر حسن عباسی پیرامون<br>&nbsp;خطبه همام حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام<br><br><img src="http://www.upload7.ir/imgs/2014-05/65503334817285315410.jpg" alt="دکتر حسن عباسی" align="bottom" border="0" height="384" hspace="0" vspace="0" width="272"><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">حجم :&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><span></span> <span>8.18 مگابایت</span><span><span></span>&nbsp;</span><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> | فرمت mp4</font></font></font></font></font><br><br></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">مدت :&nbsp;</font></font></font> <span>4 دقیقه 11 ثانیه </span><br><br><a href="http://bayanbox.ir/id/8124766357576540797?info" target="_blank" title="دانلود"><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="لینک دانلود" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> text/html 2014-05-09T14:28:12+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق شعر بسیار زیبا در محضر حضرت آقا ... / دستت اما حکایتی دارد... http://avanclip.mihanblog.com/post/104 <div align="center">[http://www.aparat.com/v/WsV6A]</div><div align="center"><br>شعرخوانی آقای ناد علی در محضر امام خامنه ای ( مدظله العالی)<br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">حجم : 2،09 مگابایت | فرمت Mp4</font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <p style="text-align: center;">مدت : 3 دقیقه و 22 ثانیه</p></font><p style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(0, 204, 204);"><a href="http://host18.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/395/248e1c8e480bcbcdefde63cab4c6dc541182825.mp4" target="" title="لینک دانلود"><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="دانلود" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p></font></font></font></font></div><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" class="text4"><p style="text-align: center;"><font class="text4"><a style="color: rgb(255, 0, 0); " href="http://www.aparat.com/msa1370" target="_blank" title="">اعـــــوان کلیپ</a></font></p></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br><font color="#3333FF">برای مشاهده متن شعر "<font color="#33CC00">آقای جواد محمد زمانی</font>" به <font color="#FF6600"><b>ادامه مطلب</b></font> مراجعه فرمایید</font><br></div> text/html 2014-03-07T09:40:00+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق اگر گناه وزن داشت... http://avanclip.mihanblog.com/post/102 <div align="center"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-10/78091742046641859552.jpg" alt="اگر گناه وزن داشت..." align="bottom" border="0" vspace="0" width="337" height="337" hspace="0"><br><br></div><div align="center">یقیــــن دارم اگر گنـــاه وزن داشت <br> اگر لباسمان را سیاه میکـــرد<br> اگر چین چروک صورتمان را زیاد میکــــــرد<br> بیشتر از اینها حواسمان به خودمان بـــود...<br><br> حال آنکه گــناه قد روح را خمیـــده <br> چهره بندگـــی را سیاه <br></div> <div align="center"> و چین و چروک به پیراهـــن سعادتمـــان میاندازد ...<br></div> text/html 2014-03-06T03:58:55+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق راه های کنتــرل شهوت ( حجت الاسلام دکتر رفیعی ) http://avanclip.mihanblog.com/post/101 <div align="center"><span>صحبت های بسیار مفید حجت الاسلام دکتر رفیعی در برنامه سمت خدا<br>&nbsp;درباره <font color="#CC0000">کنترل شهوت</font><br><br></span><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-03/62364757415532248182.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">حجم :&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><span></span> <span>7.24 مگابایت</span><span><span></span>&nbsp;</span><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> | فرمت mp3</font></font></font></font></font><br><br></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">مدت :&nbsp;</font></font></font> <span>7 دقیقه 54 ثانیه </span><br><br><a href="http://bayanbox.ir/id/81686254224990519?info" target="_blank" title="دریافت نمائید"><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="لینک دانلود" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></div> text/html 2014-03-01T06:24:48+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق نماهنگ بسیار زیبای "مولانا یا مهدی (عج)" http://avanclip.mihanblog.com/post/100 <div align="center">نماهنگ تصویری بسیار زیبا ...<br><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-03/76412257075775164143.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="449" height="281" hspace="0"><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">حجم :&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><span></span> <span>7.25 مگابایت</span><span><span></span>&nbsp;</span><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> | فرمت mp4</font></font></font></font></font><br><br></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">مدت :&nbsp;</font></font></font> <span>3 دقیقه 49 ثانیه </span><br><br><a href="http://bayanbox.ir/id/7053398538510607381?info" target="_blank" title="دریــافت نمائــید"><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="لیــــــنک دانلـــــــود" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br><br></div> text/html 2014-02-25T05:36:00+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق دین چیز خوبیه یا واجبه ؟! ( استدلال بسیار جذاب و شنیدنی از استاد سوزنچی ) http://avanclip.mihanblog.com/post/99 <div align="center"><font color="#3333FF">گلچینی از صحبت های حجت الاسلام دکتر سوزنچی درباره این سوال که:<br><font color="#CC6600"><font color="#663300">دین یک چیز خوبیه یا واجـــــــبه؟؟؟<br>چـــــــرا بـــــاید به دیــــــن مراجعه کنیم؟؟؟</font><br></font></font><font color="#FF0000">(( پیشنهاد ویژه مدیر وبلاگ ))</font><br><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/32634568493754415630.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">حجم :&nbsp;&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><span>&nbsp;</span> <span>12.5 مگابایت</span><span><span></span>&nbsp;</span><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> | فرمت mp3</font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><p style="text-align: center;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">مدت :&nbsp;</font></font></font> <span>13 دقیقه 59 ثانیه <br></span></p><a href="http://bayanbox.ir/id/6201191196756833959?info" target="_blank" title=""><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br><font color="#990000">پیشاپیش عذرخواهی ما را بابت کیفیت پایین فایل صوتی بپذیرید<br><br></font></div> text/html 2014-02-23T02:00:00+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق همخوانی بسیار زیبــا به سبک "یار دبستانی من" برای امام خامنه ای http://avanclip.mihanblog.com/post/98 <div align="center">همخوانی کوتاه و بسیار زیبا...<br>بــرای امام خامنه ای (مد ظله العالی)<br><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/10818617340597892319.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><a href="http://www.roshangari.ir/images/poster/85ny465aut.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://up-mazloum.ir/image/1384547254.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br><font size="2"><b>متن همخوانی:</b></font><br><font color="#990000">عاشق و دلداده منم رهرو فهمیده منم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000066">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هم دل و هم سنگر او صبح ظفر دیده منم&nbsp; </font><br><font color="#990000">مشعل ایمان به کفم راه علی راه من است</font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000066">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عزت قرآن و وطن در دل و در جان من است</font><br><font color="#990000">&nbsp; جای مرا خوانده امام مدرسه عشق و وفا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000066">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درس من از روز ازل بوده توکل به خدا&nbsp; </font><br><font color="#990000">در خط مولای خودم <font color="#FF0000">خامنه ای</font> جان من است</font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000066">&nbsp;&nbsp; چهره نورانی او شمع شبستان من است </font><br><font color="#3333FF">&nbsp;رهرو فهمیده منم ...</font><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">حجم :&nbsp;&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><span> <span>1.59</span> مگابایت</span><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> | فرمت mp3</font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><p style="text-align: center;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">مدت : 2 </font></font></font><span>دقیقه و 1 ثانیه</span></p><a href="http://bayanbox.ir/id/4322046610231186683?info" target="_blank" title=""><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div> text/html 2014-02-22T06:22:21+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ ( استاد علیرضا پناهیان ) http://avanclip.mihanblog.com/post/97 <div align="center">گلچینی از صحبت های استاد علیرضا پناهیان درباره خوب نماز خواندن<br><font color="#CC0000">(( بسیار مفید و شنیدنی ))</font><br><br><img src="http://www.ammarname.ir/sites/default/files/news/picture/1392/08/19/Panahiyan2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="330" height="206" hspace="0"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><br><br>حجم :&nbsp; </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><span>2.62 مگابایت</span><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> | فرمت mp3</font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><p style="text-align: center;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">مدت : </font></font></font><span>18 دقیقه و 18 ثانیه</span></p><a href="http://bayanbox.ir/id/401502912977113477?info" target="_blank" title=""><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br><br><img src="http://media2.afsaran.ir/siILekM_535.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="290" height="436" hspace="0"><br><br><a href="http://media2.afsaran.ir/siILekM.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://up-mazloum.ir/image/1384547254.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br></div> text/html 2013-07-25T19:44:36+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق یک جرعه آرامش . . . http://avanclip.mihanblog.com/post/93 <div align="center">سکینه؛ یعنی آرامش . . .<br><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/67138268217371973557.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="304" height="338" hspace="0"><br><br>فایل صوتی را می توانید از لینک زیر دانلود کنید<br><br><a href="http://media.afsaran.ir/aU9gUv.mp3" target="" title=""><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">حجم : کمتر از 1 مگابایت | فرمت mp3</font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <p style="text-align: center;">مدت : 1 دقیقه و 40 ثانیه</p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br>سکینه؛ یعنی آرامش در مقابل تلاطم های گوناگون روحی و اجتماعی. در یک چنین مواردی که این اضطرابهای گوناگون چه به لحاظ مسائل شخصی، چه به لحاظ مسائل اجتماعی برای مؤمنین، مؤمنین به اسلام پیش می آید اینجا باید منتظر سکینه ی الهی بود آنوقت می فرماید: هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّکینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا إِیماناً مَعَ إِیمانِهِمْ؛ بذر ایمان در دل آنها عمیق تر می روید؛ وَ لِلّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ کانَ اللهُ عَلِیماً حَکیماً صدق وعده ی خداست. وقتی خدای متعال با تأکید فراوان می فرماید: و لَیَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ یَنْصُرُهُ بی گمان، بی تردید، حتماً، خدای متعال نصرت می کند، یاری می کند اون کسانی که او را یعنی دین او را یاری کنند، وقتی خدا اینو میگه منو شما هم میدونیم که داریم از دین خدا حمایت می کنیم بنابراین خاطر جمع باشیم که خدا نصرت خواهد کرد. <br>امام خامنه ای (مد ظله العالی )<br></div> text/html 2013-05-11T18:55:40+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق دانلود دعای ماه رجب با صدای استاد موسوی قهار http://avanclip.mihanblog.com/post/81 <div align="center">شخصی خدمت حضرت امام صادق (علیه السلام) رسید و عرض کرد: برای ماه رجب به من دعایی یاد بدهید که خداوند متعال مرا به آن نفع ببخشد. حضرت فرمودند: <strong>بگو در هر روز از رجب، در صبح و شام و در عقب نمازهای روز و شب: «یامن ارجوه لکل خیر....»<br><br></strong><img src="http://s6.uplod.ir/i/00580/t5kg835axafs.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="274" hspace="0" vspace="0" width="421"><br><br>دعای بعد از هر نماز واجب در <strong>ماه رجب</strong> با صدای استاد <strong>موسوی قهار<br><br></strong><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">حجم : 1 مگابایت | فرمت mp3</font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <p style="text-align: center;">مدت : 2 دقیقه و 12 ثانیه</p><p style="text-align: center;">فایل صوتی را می توانید از لینک زیر با حجم کم دانلود نمایید</p><p style="text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/id/8563397201204333410?info" target="_blank" title=""><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><p></p> </div> text/html 2013-05-09T02:25:00+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق یک نکته: نه به عنوان درد و دل ، بلکه به عنوان مصیبت...! http://avanclip.mihanblog.com/post/80 <div align="center">گلچینی از صحبت های دکتر حسن عباسی پیرامون ازدواج<br><b>حزب اللهی ها گوش کنند...</b><br><br><img src="http://1.igm.site88.net/up/21f6dd88a11c.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="315" height="205" hspace="0"><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">حجم : 5،1 مگابایت | فرمت mp3</font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <p style="text-align: center;">مدت : 11 دقیقه و 6 ثانیه</p><p style="text-align: center;">فایل صوتی را می توانید از لینک زیر&nbsp; دانلود نمایید</p><p style="text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/id/5082938500859182218?info" target="_blank" title=""><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2013-05-06T00:39:00+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق برای اجر عمــــــل کنید..!! ( استاد پنــــــاهیان ) http://avanclip.mihanblog.com/post/79 <div align="center"><font color="#FF0000">(( پیشنهاد ویژه مدیر وبلاگ ))</font><br>صحبت های بسیار <b>مفید و شنیدنی</b> حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان<br>درباره تجارت با خداوند<i><br><font color="#330000">صحبت هایی که تاکنون نشنیده اید...</font><br><br></i><img src="http://media.afsaran.ir/siAVjm_400.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="309" height="383" hspace="0"><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">حجم : 8،6 مگابایت | فرمت mp3</font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <p style="text-align: center;">مدت : 25 دقیقه و 2 ثانیه</p><p style="text-align: center;">فایل صوتی را می توانید از لینک زیر با حجم مناسب دانلود نمایید</p><p style="text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/id/2034755136955578800?info" target="_blank" title=""><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2013-04-29T00:50:00+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق بیا بالا یک بوس بده عمو..! ( استاد پناهیان) http://avanclip.mihanblog.com/post/78 <div align="center">یک کلیپ <b>تصویری</b> جالب و منحصر به فرد از حجت الاسلام والمسلمین پناهیان<br><font color="#FF0000">( بــــــــــدون شــــــــــــــــــــــــــرح )</font><br><br><img src="http://uping.zz.mu/up/42af2fa73568.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="363" height="271" hspace="0"><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">حجم : 3،8 مگابایت | فرمت Avi</font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <p style="text-align: center;">مدت : 1 دقیقه و 16 ثانیه</p><p style="text-align: center;">فایل تصویری را می توانید از لینک زیر با حجم کم دانلود نمایید<br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/id/1523076084093586809?info" target="_blank" title=""><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></p></font></font></font></font></font></div> text/html 2013-04-25T19:01:10+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق چند موعظه کوتاه .... ( آیت الله مجتهدی تهرانی) http://avanclip.mihanblog.com/post/77 <div align="center">چند موعظه کوتاه و تاثیر گذار از مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی<br>( بسیار شنیدنی و تاثیر گذار - پیشنهاد می کنم حتما دانلود کنید)<br><br><img src="http://fupload.ir/images/gaovoh9a5efkskodlkim.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="223" height="302" hspace="0"><br><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">حجم : 1،6 مگابایت | فرمت mp3</font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <p style="text-align: center;">مدت : 7 دقیقه و 4 ثانیه</p><p style="text-align: center;">فایل صوتی را می توانید از لینک زیر با حجم کم دانلود نمایید<br></p></font></font></font></font></font><a href="http://bayanbox.ir/id/1735507287787043243?info" target="_blank" title=""><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div> text/html 2013-04-25T18:34:00+01:00 avanclip.mihanblog.com محمد صادق عشق و عاشقی در ازدواج (بسیار جالب و خنده دار) http://avanclip.mihanblog.com/post/76 <div align="center">صحبت های بسیار جالب و طنز گونه حجت الاسلام پناهیان در مورد عشق و عاشقی<br>( بسیار جالب و شنیدنی )<br><br><img src="http://media.afsaran.ir/siqGlF_535.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="395" height="263" hspace="0"><br><br><br><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4">حجم : 2،7 مگابایت | فرمت mp3</font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <p style="text-align: center;">مدت : 2 دقیقه و 55 ثانیه</p><p style="text-align: center;">فایل صوتی&nbsp; را می توانید از لینک زیر با حجم کم دانلود نمایید</p><p style="text-align: center;"><a href="http://media.afsaran.ir/rdaHVaA.mp3" target="_blank" title=""><img src="http://up-mazloum.ir/dl/587760_I8npQbsN.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></p></font></font></font></font></font></div></div><a href="http://javahermarket.com/" style="display:none"><h1>javahermarket</h1></a>